Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připravujeme aktualizaci tohoto článku, kt. je z r. 2009!
 

Jak založit útulek  a azyl pro opuštěné psy a kočky 

Mnohokrát jsem byla dotazována, jak si založit útulek, přestože žádný nemám. Tuto otázku níže zodpověděla Alžběta Humlíčková z relativně nedávno založeného útulku Tibet, která měla čerstvé praktické zkušenosti s touto anabází. Já jsem doplnila své postřehy, čemu se vyhnout, kdy jsem pozorovala potíže lidí, útulek zakládajících, které někdy vedly i k zániku útulku nebo totální demotivaci jeho provozovatelů a některé doklady, které jsem sháněla pro zakládající útulky a sdružení.

Za naprosto klíčovou považuji lokalitu, kde si útulek vybudujete. Byla jsem svědkem zániku několika útulků, které si provozovatelé otevřeli v místě, kde psi rušili sousedy hlukem a pachem a pak si zhrzeně stěžovali, že lidé nemají rádi zvířata a házejí se jim klacky pod nohy, když obyvatelé posílali jednu stížnost za druhou, tlačili na obecní zastupitele, hygienu a krajskou veterinu, aby útulek zavřela, což se jim v několika případech povedlo. Pokud se nepovedlo a provozovatelé útulek ustáli s tím, že se vlastně o útulek nejedná, ale jsou to jejich soukromá zvířata, vyskytovaly se ze stran sousedů krádeže, úmyslné ničení majetku provozovatele, ale i trávení zvířat. Boje se sousedy vám mohou tedy odčerpávat nejen podstatnou chuť do pomoci zvířatům a většinu energie, ale být rovněž tím, na čem i dobrý úmysl ztroskotá a s ním i vaše úspory. Kde není žalobce, není soudce, na to pamatujte. Pokud budete žít se sousedy a obcí v míru, vyhnou se vám v 99% i nepříjemné kontroly.

Přes to, že dodržíte nezbytné vzdálenosti od ostatních, které jsou dány v Metodickém návodu www.kockaapravo.cz/zakony-clanek.php?id=9, vydaném Státní veterinární správou, je třeba vše zvážit s ohledem na místo a podmínky přenosu zvuku.  Nebylo výjimkou, když si rozezlení obyvatelé vesnice přišli stěžovat s vidlemi provozovateli útulku, vzdáleného 2 km od jejich bydliště, že se celou noc nevyspali, když se k nim nesl štěkot a vytí čerstvě odchyceného psa nebo provozovatelé hotelu otrávili psa v karanténním kotci, který stál přímo proti oknům jejich zařízení.

Další útulek zanikl i díky nevhodnému ukládání odpadů, kdy fekálie byly vyváženy do nedaleké rokle, odkud stékaly přímo do potoka a pach z nich se nesl po celém okolí.

Pokud si chcete vybudovat útulek psí, je třeba mít na paměti, že provozovatel musí být schopen konstruktivně komunikovat s městskými úředníky, policií, starosty, zájemci o zvířata i těmi, kteří se mu zvířata snaží s nejrůznějšími výmluvami vnutit, s veterinární správou, právníky, sousedy aj. Není to vůbec jednoduché, ale jaké vztahy si s nimi vytvoříte, tak bude velkou měrou úspěšný váš útulek. Na smlouvách s okolními městy a obcemi bude z velké části postavena ekonomická budoucnost útulku.

Pokud přemýšlíte, jaké ceny nastavit, podívejte se na ceníky některých útulků, které je zveřejňují na svých webech, např. tyto útulky:

Ceníky útulků:

Kolín
Opava
Příbram
Mariánské Lázně
Hrachov
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Čechy pod Kosířem
Lanškroun
Cheb

Pro inspiraci dodávám i odkazy na některé provozní řády útulků, i ty budete potřebovat.

Provozní řády útulků:

Třinec
Bohumín
Teplice
Klatovy
Smiřice
Vsetín
Děčín
Brno
 

Pokud chcete založit občanské sdružení a potřebujete se inspirovat konkrétními stanovami, podívejte se na stanovy útulku Mariánské Lázně nebo OS 9 životů, či poproste např. www.cibela.cz nebo www.utulek-bzenec.estranky.cz o zaslání stanov jejich.

Dana Bočková

Útulek i azyl – je nutná právnická forma, tedy buď s.r.o., OSVČ, nezisková organizace. S vytvořením neziskové organizace, nejlépe občanského sdružení, poradí zde: obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554 Potřebné věci k založení – sepsání stanov,  žádosti, nejméně 3 osoby, z nichž jedna musí mít alespoň 18 let. Po schválení Ministerstvem vnitra dostane útulek či azyl IČ, stává se právnickou osobou a musí vést nyní již podvojné účetnictví.

Útulek – rozdíl mezi útulkem a azylem, je provozně při zdravém rozumu stejný, jedná se o odlišný status, potřebné náležitosti. Pokud chcete mít v názvu Útulek (např. Útulek Tibet o.s.),  musíte svou činnost provozovat pod kontrolou Krajské veterinární správy (KVS) – je nutné tedy činnost,  nebo plány něco uskutečnit, nahlásit.

Poté bude či nebude provoz schválen – ten vyžaduje kolaudaci kotců pro užívání útulku (příslušný stavební úřad), dále je nutné splňovat Metodický návod pro provoz útulku, s ním také i vytvoření Provozního řádu.

Ke schválení je nutné zaplatit poplatek 1000 Kč, vše s vámi již vyjednává komisař dané krajské veterinární správy. Další nutná věc je www.vfu.cz/univ_prac/icvi/odborne_kurzy/odchyt.html školení na Veterinární fakultě v Brně, které je 4denní a stojí 3300 Kč (školení probíhá 4x ročně). Po splnění všech požadavků vydává KVS schválení k provozu a útulek je pod kontrolu cca 6 měsíčních předem neohlášených návštěv komisařů. V případě, pokud se jedná o malý útulek, je veden jako hospodářství – interní záležitost KVS.

Útulek je spíše záležitostí městských provozů, kdy je vše financováno obcí, městem. Také podnikatelské subjekty zakládají útulky. Pokud však chcete mít vše úředně ve 100% kvalitě a mít v názvu „Útulek“, postupujte dle návodu výše, popř. očekáváte-li potíže ze stran sousedů atd. Doporučujeme nabídnout spolupráci obci, kde bude útulek vytvořen, popř. uvědomit o činnosti.

Azyl – pokud chcete pomáhat opuštěným zvířatům v malém, není nutné mít v názvu Útulek, postačí Azyl, Domov atd. Potom není třeba provoz hlásit na KVS. Stačí vytvořit právnickou osobu – nejlépe občanské sdružení  a dodržovat vše dle hygienických norem a Metodického návodu KVS (myšleno provozně) tak, aby při případné kontrole KVS (na příp. udání) bylo vše v pořádku (upozorňujeme na očkování psů nutné do 8 dnů, oddělené provozy psů a koček, nutné karantény, omyvatelné plochy kotců, KVS výrazně kontroluje, zda nedochází k týrání zanedbanou euthanasií nemocných zvířat). Pokud máte v plánu odchytávat zvířata, školení o odchytu je nutné, pokud odchytáváte veřejně a hlavně psy, či necháváte sklopce na kočky na veřejných místech. Také doporučujeme nabídnout spolupráci obci, kde bude útulek vytvořen, popř. uvědomit o činnosti. Slyšela jsem, že je dobré se spojit s místními myslivci (jako ve všem záleží na konkrétních lidech).

Na konec bych ráda zmínila, že obojí způsob vytvoření místa pro pomoc psům a kočkám není složitý, jak se zdá. Vše tak nějak vyplývá i ze záměru a je samozřejmostí. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat Alžbětu Humlíčkovou (Útulek Tibet o.s.) www.utulektibet.cz, 608 818 627, utulek.tibet@seznam.cz

Alžběta Humlíčková