Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE BYLA UZAVŘENA 1. 10. 2011, POKUD MÁTE NĚJAKÉ PAPÍROVÉ ARCHY PODEPSÁNY, PROSÍM, URYCHLENĚ JE ZAŠLETE NA ADRESU POD PETICÍ NIKOL!!!


Parlamentu ČR
Sněmovní 4 
118 26  Praha 1 - Malá Strana

Petice za účinný zákon na ochranu zvířat
a jeho aplikaci při týrání zvířat

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a rostoucím počtům množíren psů, kteří živoří v tristních podmínkách, my, níže podepsaní, žádáme o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.

-        Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.
 
-         Žádáme, aby  Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.

-         Žádáme důkladnější zapojení Finančního úřadu – většina velkochovů psů a koček, kde jsou zvířata držena v nevyhovujících podmínkách, ze svých výdělků neodvádí daně. Je nám známo, že Finanční úřad kontroluje výdělky např. prodejců na portálu Aukro.cz, žádáme tedy podobnou aktivitu i v oblasti obchodu se zvířaty.

-        Požadujeme omezení počtu psů chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů než 10 psů individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.

-        Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček  a zařazení mezi koncesované či vázané živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady,  hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)
 
-         Žádáme zavedení celostátně povinného čipování všech psů a povinné registrace čipu veterinářem, zřízení  státního registru, do kterého se bude kromě čipování evidovat zanedbání péče, pobyty psa v útulku, neplacení poplatků ze všech držených psů, napadení člověka nebo zvířat a prokázané týrání.

-          Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.

-         Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.

-        Žádáme zavedení státních kastračních grantů, ze kterých by se mohla kastrovat zvířata v útulcích i divoce žijící přemnožené kočky.

-        Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.

-         Žádáme  stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček, kde počet jedinců od každého druhu přesahuje 10. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.
 
Děkujeme.

Za petiční výbor:
Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001
Mgr. Dana Bočková, Jeřická 27, Praha 9, 193 00, tel.: 723 411 225
Bc. Michaela Strnadová, DiS, o.s. Cibela, Veletržní 196/17, Praha 7, 170 00, tel.: 724 097 730
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001 (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
 
Petiční archy zasílejte na adresu Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01
 
Datum: 20.2.2011

Sbírání podpisů  na papírové archy bylo ukončeno 1. 10. 2011 

K petici se můžete připojit i elektronicky a podepsat ji na netu (registrovat se tam nemusíte), adresa - stačí jen město www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335 - váš podpis nás potěší, ale právní váhu pro odevzádání parlamentu má pouze podpis fyzický na papíru.